نقدی بر عرفان حلقه

نقدی برعرفان حــــــــــــــــلقه (کیهانی)!!!عرفان حلقه که نام دیگرآن عرفان کیهانی است از اوایل دهه ی80 خورشیدی درایران برسر زبانها افتاد.

بنیانگذار این فرقه دردرجه ی اول فردی است به نام محمد علی طاهری واز طرفی نقش اقای منصوری لاریجانی درتثبیت این گروه درابتدای فعالیت خود غیر قابل کتمان است.اوبرای بعضی از کتابهای طاهری مقدمه نوشت و درمواردی با شرح نوشته های موسس عرفان حلقه به ان رنگ و بوی عرفانی بخشید!!!

درعرفان حلقه بیش از همه یک کلید واژه برجسته می شودوآن هم مفهوم«شبکه شعورکیهانی» است.شعورکیهانی چنان درعرفان حلقه اهمیت می یابد که هم اساس این عرفان معرفی شده وهم تمامی مراتب سلوک معنوی انحصارا با اتصال به این شبکه دست یافتنی است!اساس این عرفان براتصال برحلقه های متعددشبکه ی کیهانی استوار است وهمه مسیر سیروسلوک ان ازطریق اتصال به این حلقه ها صورت میگیرد..

شبکه ی شعورکیهانی چیست؟

شبکه شعور کیهانی مجموع هوش خرد ویا شعورحاکم برجهان هستی است که به ان آگاهی نیز گفته میشودویکی ازسه عنصرموجود درجهان هستی است. سه عنصر مذکورعبارتند از ماده ، انرژی ، اگاهی.

البته توجه شود که شبکه شعور کیهانی نامی جدید برای خدا نیست بلکه مخلوق خداست وهمچنین مراد از این شبکه کانالهای ارتباطی با خدا که همان رسولان الهی و ائمه ی معصوم می باشند،نیست ...

اعتقادات در عرفان حلقه:

در این عرفان اعتقادات افرادبه دوبخش:

- زیربنا (بخش اشتراک فکری همه ی انسانها بوده و همان شعورالاهی یا هوشمندی حاکم برجهان هستی است)

- روبنا (دستورالعملهای ادیان ومذاهب وتعاریف و راههای رسیدن انسان به تعالی است)تقسیم میشود.(عرفان کیهانی ص90)

یکی از نکاتی که درخور توجه است اینکه:

تمام اعتقاداتی که در دین مبین اسلام به عنوان اصول دین واساس دینداری معرفی شده در عرفان حلقه تنها روبنا و شاخ وبرگ است!و در درجه ی دوم قرار دارد. ونکته ی قابل تامل تر اینکه به جای زیربناهای اعتقادی واصول دین ، مفهوم جعلی وجدید شعورکیهانی جایگزین شده است!طبق اصل بالا کسی که به شعورکیهانی ایمان داشته باشد، درحقیقت اصول عقیدتی اش کامل است و اگر کسی به ان معتقد نباشد چون به زیربنا اعتقادی ندارد درنتیجه به هرچه باورداشته سودی به حالش نخواهد داشت هرچند این باور ،باور به خدا رسولانش ورستاخیز باشد ...موسس این نحله در کتابش رابطه ی انسان با خدا را رسم کرده ودرآن جز شبکه ی شعور کیهانی هیچ واسطه ای وجودندارد!درواقع او برای وساطت بین انسان و خدا ،سهمی برای ولایت اولیای الهی ، پیامبران و کتاب خدا قایل نشده و تنها راه ارتباط با خدا را شبکه ی شعور کیهانی میداند!!!

گرچه موسس این فرقه تا الان صراحتا به نفی شریعت نپرداخته اما در سخنی دیگر این موضوع را به صراحت برزبان جاری ساخته!:

« داشتن ایمان واعتقاد برای حضور در حلقه لازم نیست و تنها شرط لازم شاهد بودن است »

انسان ازمنظری دیگر ص126

دقت کنید:

طاهری در «قدم اول» میگوید:

«جهت بهره برداری از عرفان عملی نیاز به اتصال به شبکه ی شعور کیهانی است»

در «قدم دوم» میگوید:

«این اتصالات اصل جدانشدنی این شاخه ی عرفانی است»

در «قدم سوم» میگوید :

«تنهاشرط حضور درحلقه وحدت شاهد بودن است»

انچه از جملات زیر بر می اید غیر ضروری دانستن اموزه های دینی و نا کارامدی اعتقادات اسلامی و اثبات وادعای ضروری بودن اعتقاد به حقانیت شبکه شعور کیهانی است ...

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ورود به سایت

آمار بازدید سایت

امروز99
دیروز159
هفته1200
جمع کل286228

افراد آنلاین

3
نفر

یکشنبه, 13 اسفند 1402 23:01

شبکه های اجتماعی

in

telegram

 

 

 

                      

logo-samandehi